Αγορά Πώληση

Αγοράζουμε πολύτιμα αντικείμενα στην πραγματική τους αξία.

Μάθετε άμεσα την αξία των πολύτιμων αντικειμένων σας από τους έμπειρους εκτιμητές μας εξασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή προσφορά.

Ζητήστε μας σήμερα δωρεάν εκτίμηση!

Τι θέλετε να πουλήσετε;

100 Gold Kronen Franz Joseph I

Χαρακτηριστικά

Βάρος 33,875 gg
Καθαρότητα 900
Έτος 1909-1915
Διάμετρος 37 mm
Πάχος 2,3 mm

Περισσότερες
πληροφορίες