Αγορά Πώληση

Αγοράζουμε πολύτιμα αντικείμενα στην πραγματική τους αξία.

Μάθετε άμεσα την αξία των πολύτιμων αντικειμένων σας από τους έμπειρους εκτιμητές μας εξασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή προσφορά.

Ζητήστε μας σήμερα δωρεάν εκτίμηση!

Τι θέλετε να πουλήσετε;

50 Gold Pounds Makarios

Χαρακτηριστικά

Βάρος 15.98g
Καθαρότητα 917
Έτος 1977
Διάμετρος 28,4mm
Πάχος 2mm
Σχήμα Round

Περισσότερες
πληροφορίες