Τι αγοράζουμε
Ποιοι είμαστε Γιατί σε εμάς

Η πολυετής παρουσία μας στην εκτίμηση πολύτιμων αντικειμένων σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που διαθέτουμε, κατατάσσουν την εταιρία ORAGOLD την πιο αξιόπιστη επιλογή της αγοράς.


Τα καταστήματα μας είναι πλήρως εξοπλισμένα με όλα τα απαραίτητα μηχανήματα και τον επαγγελματικό εξοπλισμό που απαιτείται για την σωστή και υψηλή εκτίμηση των πολύτιμων αντικειμένων σας.

Δωρεάν εκτίμηση
Αγορά βάσει της πραγματικής αξίας
Άμεση πληρωμή
Εμπειρία και τεχνογνωσία
Νόμιμη κρατική άδεια