Αγορά Πώληση

Αγοράζουμε πολύτιμα αντικείμενα στην πραγματική τους αξία.

Μάθετε άμεσα την αξία των πολύτιμων αντικειμένων σας από τους έμπειρους εκτιμητές μας εξασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή προσφορά.

Ζητήστε μας σήμερα δωρεάν εκτίμηση!

Τι θέλετε να πουλήσετε;

10 Gold Francs Napoleon III

Χαρακτηριστικά

Βάρος 3,22 gg
Καθαρότητα 900
Έτος 1854-1868
Διάμετρος 17,2 -19 mm
Πάχος 0,8 mm

Περισσότερες
πληροφορίες