Αγορά Πώληση

Αγοράζουμε πολύτιμα αντικείμενα στην πραγματική τους αξία.

Μάθετε άμεσα την αξία των πολύτιμων αντικειμένων σας από τους έμπειρους εκτιμητές μας εξασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή προσφορά.

Ζητήστε μας σήμερα δωρεάν εκτίμηση!

Τι θέλετε να πουλήσετε;

25 Kurush Τουρκική Χρυσή Λίρα Mehmet (Constantinople)

Περιγραφή

Το νόμισμα 25 kurush εκδόθηκε από το νομισματοκοπείο της Κωνσταντινούπολης το 1909, το βάρος του ειναι 1.804g με χρυσό 917 βαθμούς. Το πάχος του είναι 0,6mm και διάμετρο 14,5 mm. Τα νομίσματα που παράχθηκαν ήταν 115.484 τεμάχια.

Χαρακτηριστικά

Βάρος 1.804g
Καθαρότητα 917
Έτος 1327 (1909)
Mintage 115.484
Διάμετρος 14.5mm
Πάχος 0,6mm
Σχήμα Κυκλικό
Χωρα Τουρκιά

Περισσότερες
πληροφορίες