Αγορά Πώληση

Αγοράζουμε πολύτιμα αντικείμενα στην πραγματική τους αξία.

Μάθετε άμεσα την αξία των πολύτιμων αντικειμένων σας από τους έμπειρους εκτιμητές μας εξασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή προσφορά.

Ζητήστε μας σήμερα δωρεάν εκτίμηση!

Τι θέλετε να πουλήσετε;

25 Χρυσά Δολάρια “American Buffalo”

Περιγραφή

Το νόμισμα 25 χρυσά δολάρια ‘American Buffalo’ παράχθηκε το 2008 από το νομισματοκοπείο του West Point, στις Η.Π.Α, το βάρος του είναι 15.554g με χρυσό 999 βαθμούς.

Ο χαράκτης του νομίσματος ήταν ο James Earle Fraser.

Χαρακτηριστικά

Βάρος 15.554g
Καθαρότητα 999
Έτος 2008
Mintage 16.908
Διάμετρος 27mm
Σχήμα Κυκλικό
Χωρα Η.Π.Α

Περισσότερες
πληροφορίες