Αγορά Πώληση

Αγοράζουμε πολύτιμα αντικείμενα στην πραγματική τους αξία.

Μάθετε άμεσα την αξία των πολύτιμων αντικειμένων σας από τους έμπειρους εκτιμητές μας εξασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή προσφορά.

Ζητήστε μας σήμερα δωρεάν εκτίμηση!

Τι θέλετε να πουλήσετε;

50 Χρυσά Ευρώ Φιλαρμoνικής Βιέννης

Περιγραφή

Στη Βιέννη το 2002-2023 παράχθηκε το νόμισμα 25 χρυσά ευρώ. Το βάρος ανέρχεται στα 7.776 γραμμάρια χρυσού, με 999 βαθμούς.

Χαρακτηριστικά

Βάρος 15.522g
Καθαρότητα 999
Έτος 2002-2023
Mintage 49.500
Διάμετρος 28mm
Πάχος 1.6mm
Σχήμα Κυκλικό
Χωρα Αυστρία

Περισσότερες
πληροφορίες