Αγορά Πώληση

Αγοράζουμε πολύτιμα αντικείμενα στην πραγματική τους αξία.

Μάθετε άμεσα την αξία των πολύτιμων αντικειμένων σας από τους έμπειρους εκτιμητές μας εξασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή προσφορά.

Ζητήστε μας σήμερα δωρεάν εκτίμηση!

Τι θέλετε να πουλήσετε;

Χρυσή Λίρα Αγγλίας Γεώργιος III

Χαρακτηριστικά

Βάρος 7,99 gg
Καθαρότητα 916
Έτος 1821-1825
Διάμετρος 22 mm
Πάχος 1,52mm
Σχήμα Κυκλικό
Χωρα Αγγλία

Περισσότερες
πληροφορίες