ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ Χρεωστική ή
Πιστωτική Κάρτα
Προσφέρουμε ευέλικτους τρόπους πληρωμής για να συμβαδίζουν πάντα με τις ανάγκες σας. Μπορείτε να ανανεώσετε το συμβόλαιο σας ή να κάνετε τις αγορές σας με άμεση πληρωμή μέσω Pos, επίσης έχετε την δυνατότητα δόσεων μέσω των πιστωτικών σας καρτών επιτρέποντάς σας να διαχειριστείτε τις πληρωμές σας με τον τρόπο που σας εξυπηρετεί καλύτερα. Για όσους προτιμούν ακόμα πιο σύγχρονες μεθόδους πληρωμής, προσφέρουμε τη δυνατότητα πληρωμής μέσω ψηφιακών πορτοφολιών όπως το Apple Pay και Google Pay για γρήγορες και ασφαλείς συναλλαγές.
row image
row image
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ Ηλεκτρονική Mεταφορά Σας παρέχουμε τη δυνατότητα ηλεκτρονικής μεταφοράς χρημάτων, σε περίπτωση που θέλετε να αγοράσετε κάποιο αντικείμενο, μεταφέροντας άμεσα χρήματα από τον λογαριασμό σας με άνεση και ασφάλεια. Επίσης, αν θέλετε να πουλήσετε ή να επιλέξετε την ενεχυρίαση αντικειμένων που σας ανήκουν, μεταφέρουμε άμεσα το συμφωνηθέν ποσό στο λογαριασμό σας. Στην ORAGOLD εξασφαλίζουμε την ακεραιότητα κάθε συναλλαγής. Η ηλεκτρονική μεταφορά χρημάτων είναι ιδανική για μεγάλες συναλλαγές καθώς προσφέρει τη δυνατότητα παρακολούθησης της κατάστασης της συναλλαγής σε πραγματικό χρόνο.
payment logo GR ‍17 ‍0171 ‍5990 ‍0065 ‍9914 ‍4354 ‍177
payment logo GR ‍17 ‍0140 ‍3420 ‍3420 ‍0200 ‍2011 ‍407
payment logo GR ‍55 ‍0260 ‍0950 ‍0005 ‍4020 ‍1467 ‍415
payment logo GR ‍85 ‍0110 ‍1410 ‍0000 ‍1410 ‍0667 ‍022
payment logo GR ‍50 ‍7010 ‍0000 ‍0008 ‍6609 ‍6136 ‍802
payment logo GR ‍17 0171 5990 0065 9914 4354 177 Eίσοδος στο Paypal
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ Μετρητά Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις συναλλαγές σας άμεσα, με την καταβολή του συμφωνηθέντος ποσού σε μετρητά. Το προσωπικό μας βρίσκεται στη διάθεσή σας για να ολοκληρώσετε τη συναλλαγή σας στον χώρο μας με ασφάλεια. Είτε πρόκειται για αγορά, είτε για πώληση αντικειμένων, είτε για ενεχυρίαση, οι συναλλαγές με μετρητά στα καταστήματα της ORAGOLD πραγματοποιούνται σ’ ένα απόλυτα ασφαλές περιβάλλον.
row image